Historie společnosti
 •  Paměti 

  Paměti dnešních papíren sahají až do dob založení města Bělé. V obdarovací listině pana Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337 mezi jiným je psáno:

  „Dali jsme Ješkovi k rychtě v Novém Bezdězí mlýn s jedním vodním kolem, který obecně Walkmühl (Valcha) slove se všemi důchody jemu i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání“
  V roce 1337 tedy mlýn řečený Valcha již stál. Mlýn byl později obcí bělskou darován soukenickému cechu k valchování suken. Roku 1696 vystavěl hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, majitel bělského panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko Valchy papírnu. Prvním papírníkem zde byl r. 1700 Tobiáš Jagl, který vyráběl ruční papír s vodoznakem W uprostřed pro potřebu kanceláří valdštejnského panství. Vyráběný papír byl velmi dobré jakosti a byl dovážen i do Prahy.

 •  Novodobá historie 
  Nejvýznamnější změnou v uplynulých 300 letech bylo postavení nové továrny na místě původní valchy v roce 1880. Další podstatnou změnou v charakteru výroby bylo odstavení celulózky v roce 1969. Tímto krokem došlo ke zlepšení životního prostředí v celém okolí Bělé pod Bezdězem.

  Vznik samostatné společnosti po roce 1989 je vázán k datu 1.7.1992, kdy byla založena a.s.SEPAP Bělá pod Bezdězem, jejímž zakladatelem a současně jediným vlastníkem byla a.s. SEPAP se sídlem ve Štětí. Vzhledem k odlišnému výrobnímu programu mateřské společnosti bylo záhy po založení a.s. SEPAP Bělá rozhodnuto o jejím prodeji.
  K tomuto kroku došlo 20.září 1996, kdy se majitelem 100% akcií stala společnost P-Obal s.r.o. a následně od 1.10.1996 došlo ke změně obchodního jména na Papírny Bělá a.s. V tomto roce jsme si také připoměli výročí 300 let vzniku výroby papíru v Bělé pod Bezdězem. V roce 2008 bylo však po dramatických změnách na evropském trhu rozhodnuto o zastavení posledního papírenského stroje a od této doby se závod stal čistě zpracovatelským. Tento proces vedl k dalšímu snížení ekologické zátěže regionu.
  V dubnu 2011 provoz v Bělé kupuje nový vlastník a továrna se stává součástí sklářské skupiny Kavalier, která je s více než patnácti sty zaměstnanci ve svém oboru celosvětovým lídrem. To má nakonec vliv i na rozšíření programu Papíren Bělá o výrobu kartonáže z vlnité lepenky včetně kašírovaných obalů.